Değerlerimiz

Misyonumuz

Türkiye’de yasalarla çerçevesi konulmuş OSGB hizmet alanını, uluslararası standartlarda doğru tanımlayan ve buna göre yapılanan ilk firmalardan biri olarak öncelikli misyonumuz; bu hizmet alanının kalite standartlarının belirleyicisi, öncüsü ve ölçütü olmaktır.

Kaliteli standart hizmeti tüm yurt çapında beher projede; kesintisiz, eksiksiz ve şeffaf olarak üretmek, bu konuda rakiplerimize örnek olmak ikincil misyonumuzdur. Ülkenin her bölgesinde, bugün yüzlerce projede 600’den fazla çalışanımızla insan sağlığı ve iş güvenliği uzmanlık alanımızdır.

Vizyonumuz

Hem proje hem de çalışan sayımızı binlerle tarif etmek yegane hedefimizdir. Vizyonumuz sürekli ve istikrarlı büyümek, sektörümüzde lider olmak ve lider kalmaktır.

Teknik altyapımızı günden güne güçlendirerek, insan kaynağımızı her gün, hem daha rafine ederek hem de büyüterek; bilgi ve birikimimizi ülke sınırları dışına taşımak, bölgesel uluslararası bir aktör olmak, orta vadeli hedefimizdir.

Temel Değerlerimiz

İnsan
İşine kendini adamış, sürekli kendini geliştiren, mesleğinin kutsallığına inanmış ve kurumuna aidiyet duyan insanlarla çalışmak isteriz. Çünkü ancak böyle insanlarla misyonumuzu yerine getirebilir; en iyilerle vizyonumuza odaklanabiliriz.

Hayat
İnsan hayatından daha değerli hiçbir şey yoktur. Sağlıklı yaşamak ve yaşatmak, hayat kurtarmak, hastalıkları oluşmadan önlemeya odaklanmak var oluş nedenimizdir. Çünkü “sağlıkçı” olmak ve Hipokrat Yemini etmiş olmak bunu gerektirir.

Çevre
Çocuklarımızdan bize emanet, gelecekte onların olacak yaşanabilir bir dünya için misyonumuz gereği herkesten çok çaba göstermeliyiz. Yönettiğimiz her projede önce insan sağlığı ve çalışan güvenliği; sonra projemizin çevreye etkisi çerçevesinde asal bir çevre duyarlılığı bize eşlik eder.

Teknoloji
Dünyayı takip ederiz, işimizi her daim teknolojiyle destekleriz. İşimizin başarısı için teknoloji yatırımından kaçınmayız. İş ortaklarımızı, müşterilerimizi insan sağlığı ve çalışan güvenliği için teknolojinin nimetlerinden faydalanmak üzere cesaretlendiririz.

Birikim
Sektörün öncülerindeniz. Verdiğimiz hizmetlerin uluslararası ölçeklerde standardizasyonunda ve yasalar çerçevesinde kurumsallaşmasında öncüyüz, lideriz. Yıllara dayanan bu birikimi önemsiyoruz; ve en değerli müşteri vaadimiz birikimimiz ve tecrübemizdir.

Şeffaflık
Uzun yıllar iş ortağı kalmak istediğimiz müşterilerimize tam anlamıyla açık olmak değişmez politikamızdır. İnsan sağlığı ve çalışan güvenliği söz konusu ise, önlemlere yapılacak yatırım, zararları ödemeye yapılacak harcamadan her zaman daha azdır. Bunu açıkça paylaşırız.

Kalite Politikamız

Türkiye'deki dış kaynak kullanımına inanan firmaların tamamına, eğitimli ve yüksek kalitede hizmet sunabilen, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli ve İş Güvenliği Uzmanı bulmak, yerleştirmek ve denetimlerini sağlamak,

• Çalışanların gelişimini ve memnuniyeti arttırarak, takım anlayışı mantığı ile tüm personelimizin sadık, mutlu ve sürekli gelişime açık bireyler olmasını sağlamak

• Hedeflerimiz doğrultusunda gelişerek, müşteri memnuniyeti mantığı ile müşterilerimiz için rekabet gücü ve avantaj yaratabilen çözüm ortağı olabilmek

• Sağlanan hizmeti beklenen kalitede ve terminde sağlayarak daima güvenilir bir firma olmak

• Yasal yükümlülükler çerçevesinde, sürekli iyileşmeyi benimseyerek, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına sürekli uymak firma olarak benimsediğimiz ortak politikamızdır

Bilgi Güvenliği Politikamız

Platform OSGB olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda,

• Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

• Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

• Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

• Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

• Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

• Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,

• İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

• Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

• Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı

taahhüt eder.

Çevre Yönetim Sistemi Politikamız

Platform Sağlık Hizmetleri ve Danışmanlık Organizasyon A.Ş. olarak sağlık güvenlik birimi hizmetleri kapsamında

Türkiye' deki dış kaynak kullanımına inanan firmaların tamamına, eğitimli ve yüksek kalitede hizmet sunabilen, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı bulmak, yerleştirmek ve denetimlerini sağlamak, çalışanların gelişimini ve memnuniyeti arttırarak, takım anlayışı mantığı ile tüm personelimizin sadık, mutlu ve gelişime açık bireyler olmasını sağlamak

Hedeflerimiz doğrultusunda gelişerek , müşteri memnuniyeti mantığı ile müşterilerimiz için rekabet gücü ve avantaj yaratabilen çözüm ortağı olabilmek

Sağlanan hizmeti beklenen kalitede ve terminde sağlayarak daima güvenilir bir firma olmak

Hizmet verilen kurum ve kuruluşlarda ilgili isg ve çevre gerekliliklerini yerine getirmek, isg /çevre kural ve talimatlarına uymak

Çalışma alanında bulunan riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

Çalışanlarımızı doğal kaynak kullanımı konusunda bilinçlendirmek ,doğal kaynakları korumak çevreye karşı duyarlı olmak

Çalışma ortamında geri dönüşümü arttırmak çevre kirliliğini azaltmak

Yasal yükümlülükler çerçevesinde, sürekli iyileşmeyi benimseyerek , kalite /ısg ve çevre yönetim sistemi şartlarına sürekli uymak firma olarak politikamızdır.