Mevzuat

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Tüm İşletmeler Tehlike sınıflarına göre; İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli bulundurmak ile yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini OSGB ile anlaşma yaparak da yerine getirebilmektedir.

Mevzuat Tehlike sınıflarına göre İSG Uzmanının sertifika sınıfını belirlemiştir. Buna Göre Çok Tehlikeli İşyeri İçin A Sınıfı İsg Uzmanı, Tehlikeli için B, Az Tehlikeli için C Sınıfı İSG Uzmanı bulundurmayı zorunlu kılmaktadır, Hekim ve Diğer Sağlık Personeli için böyle bir ayrım yoktur.

Kanunun Geçici Uygulama maddesi ile yayımlandığı tarihten itibaren 3 yıl boyunca C Sınıfı Uzmanları B Sınıfına 4 yıl boyunca da B Sınıfları A sınıflarının yerine bakabilmektedir.

Bununla beraber işletmeler işkollarına göre İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında aşağıdaki işlemleri yapmak ile mükelleftir. Yapılmayan her bir işlem için İdari Para Cezası uygulanmaktadır.

• İşyerinde Sağlık Birimi (Revir) oluşturma

• Risk Analizi yapılması

• Risk Analizi ile belirlenen risklere dair eğitimlerin verilmesi ve belgelendirilmesi

• Risk Analizi ile belirlenen risklere dair ölçüm ve kontrollerin yapılması ve belgelendirilmesi (Ortam Ölçümleri, Basınçlı kapların kontrolü, Forklift vb kaldırma araçları)

• Risk Analizi ile belirlenen risklere dair işçilerin sağlık tetkiklerinin yapılması

• Risk Analizi ile belirlenen risklere dair günlük kontrollerin yapılması

• Risk Analizi ile belirlenen risklere dair çalışanlara Kişisel Koruyucu Ekipman sağlanması

• İşe giriş - Periyodik muayene - Kontrol Muayenesi vb. Sağlık Kontrollerinin yapılması

• Bulaşıcı Hastalık risklerine karşı ölçüm, analiz, ilaçlama, aşılama yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması

• Acil Eylem Planı oluşturulması

• Acil eylem planı ekiplerinin eğitilmesi ve eğitimlerin belgelendirilmesi

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması (50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri için geçerlidir.)

• Kurul üyelerinin atanması ve kurul için çalışan temsilcilerinin seçilmesi

• Çalışanlara mesleği ile ilgili eğitimlerin aldırılması be belgelendirilmesi