Çevre Sağlığı Hizmetleri

  • Platform OSGB olarak çevreye karşı sorumluluk bilincindeyiz ve tüm iş süreçlerimizi çevreye duyarlılık prensibiyle şekillendirmekteyiz.
  • Çevre Yönetim Sistemi politikamız doğrultusunda çalışanlarımızı doğal kaynak kullanımı konusunda bilinçlendirip; çalışma ortamında geri dönüşümü artırarak çevre gerekliliklerini yerine getirmekteyiz.
  • ÇED Raporları hazırlayarak, Atık Yönetim Sistemleri ile birlikte çevre kirliliğini önleyen yüksek teknoloji ürünlerini çevre sağlığı süreçlerine uygulamaktayız.