İş Yeri Analizleri / Afet Yönetimi

İş sağlığı ve iş güvenliği konusunun en kritik bölümü işyeri risk analizleridir. Kurumun sahip olduğu riskler ve bunları bertaraf etmenin yolları ancak doğru ve uzman ellerde yapılmış risk analizleri ile ortaya çıkmaktadır. Platform OSGB konusunda uzman işçi sağlığı ve iş güvenliği danışmanları ile kapsamlı işyeri riski analizleri yapmakta ve istenirse riskleri ortadan kaldırmak için anahtar teslim projeler üretebilmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri, malzeme desteği, tıbbi risk raporları ve sağlık taramaları gibi ihtiyaçlar tek elden ve yüksek kalitede çözülmektedir. Tatbikatlarla kurumun yetkinliği artırılmakta ve ayrıntılı raporlarla insan kaynakları yöneticilerinin konuyu takibi ve gerekiyorsa desteği sağlanmaktadır. Platform OSGB bu analizlerle risklerin kolayca anlaşıldığı bir dünyayı gözler önüne sermektedir.

Afet Yönetimi

Ülkemiz maalesef bir afet bölgesinde bulunmaktadır. Bir afet meydana geldiğinde kurumların afete hazır olmaları çok ciddi önem taşımaktadır. İşlerin afet sonrası devamlılığının sağlanması ancak doğru yapılmış ve düzenli olarak tatbikatları yapılan kriz planları ile yürütülebilir. En değerli sermayemiz olan insan kaynağımızın olası bir afetten en az zararla çıkması kritik bir noktadır. Bu bağlamda Platform OSGB konusunda uzman çalışanları ve danışmanları ile sizi afetlere hazırlar ve afetten en az zararla çıkmanızı sağlayacak planlar üretir.