Personel Tahsisi

  • Platform OSGB tarafından görevlendirilmiş olan İş Yeri Sağlık Birimi hekim ve uzmanları, tüm oryantasyon ve eğitimlerini tamamlayarak profesyonel bir şekilde eksiksiz, tam bir hizmet sağlarlar. Böylelikle iş ortağımız kendi ana işine odaklanırken, çalışanın sağlığı uzmanlarımıza emanet edilir.
  • Platform OSGB olarak personellerimizin kendi yıllık eğitim modüllerimize katılımını zorunlu tutar, yıllık yeterlilik testleri ile bu kişinin gelişimini takip ederiz. Eğitim ihtiyaçları analizi ile ihtiyaç duyulan tüm eğitimleri kendi bünyemizde veya dışarıdan hizmet alarak personelimizin yeterli yetkinliğe ulaşmasını sağlarız.
  • Platform OSGB, kendi personeline dair tüm sorumlulukları; ücretlendirme, izin, kıdem ve ihbar tazminatı gibi maddeleri üstlenmektedir ve böylelikle çalışana dair tüm süreçler işyeri tarafından devralınır.
  • Platform OSGB sağlık personelinin tüm özlük işlemlerini kendisi yürütür ve bunu şeffaf belgelerle çözüm ortakları ile paylaşır. Hastalık, izin veya benzeri durumlar nedeniyle gelemeyen personelin yerine back-up personel desteği sağlar.
  • Sağlık hizmeti sunumuna dair tüm raporlar gözden geçirilir ve analizleri çözüm ortakları ile paylaşılır.
  • Aşılama, tarama, sertifikalı ilkyardım ve acil durum eğitimleri konularında da ayrıca çözüm ortağımıza ihtiyaç olduğunda destek sağlanır.